Bid Binary Options موافقت‌نامه‌ی مشتری و شرایط و ضوابط کلی | Bid Binary Options

موافقت‌نامه‌ی مشتری و شرایط و ضوابط کلی

 

به خاطر داشته باشید که نسخه‌ی انگلیسی ضوابط و شرایط این وبسایت فقط جهت سهولت کار به سایر زبان‌ها ترجمه می‌شود. در صورت تناقض بین نسخه‌ی انگلیسی ضوابط و شرایط و هر نسخه‌ی ترجمه شده‌ی آن، ضوابط نسخه‌ی انگلیسی بر هر نسخه‌ی ترجمه‌ شده‌ای حاکم خواهد بود.
1. این ضوابط استفاده بر رابطه‌ی بین شما، مشتری («شما» یا «مشتری») و ما، یعنی شرکت بید باینری با مسئولیت محدود، («به ما»، «ما»، یا «شرکت») حاکم است.
2. با استفاده از خدمات پیشنهادی شرکت، مشتری بدینوسیله پذیرش غیرقابل فسخ و تبعیت از تمام ضوابط و شرایط مقرر در این سند، و توانایی حقوقی کامل، نامحدود و بی‌قید و شرط برای اجرای معاملات پیشنهادی توسط این سایت را تصدیق می‌کند. بدینوسیله مشتری اعلام می‌داردکه جزئیاتت شخصی مربوطه، کامل، به روز و صحیح هستند.
3. شرکت حق اصلاح، دستکاری، تعدیل یا تغییر هر کدام از شرایط را بدون اطلاع قبلی و در هر زمان برای خود محفوظ می‌داند، و مشتری بدین‌وسیله موافق می‌کند از نسخه‌ی جاری به ترتیب منتشر شده در این سایت تبعیت کند. بدین‌وسیله مشتری موافقت می‌کند که شرکت حق منحصربه‌فرد انتخاب دارایی‌هایی که قرار است گزینه های آنها در سایت معامله شود، روش محاسبه‌ی آنها و همین‌طور حق تغییر آنها را در هر زمان خواهد داشت.
4. کلمات و عباراتی که در این‌جا به مفهوم جنسیت مذکر هستند به جنسیت مؤنث هم اشاره دارند، و کلمات و عباراتی که به افراد اشاره دارند شامل سازمان‌های ثبت شده هم می‌شوند.
5. زمانی که در سایت نشان داده می‌شود و یا مربوط به هر فعالیتی است، مبتنی بر منطقه‌ی زمانی ساعت گرینویچ خواهد بود.
6. هر مالکیت معنوی، از جمله و بدون محدودیت به، محتوا، اطلاعات، امتیازات انحصاری ،علائم تجاری، حق طبع و نشر، واحدهای اندازه‌گیری، فنون، فوت و فن، الگوریتم‌ها، روش‌های انجام کسب و کار، واسط‌های کاربری (UIها(، طرح گرافیکی، ظاهر و باطن، و نرم‌افزار؛ و تمام طراحی‌ها، مشتق‌ها، و بهبودهای آنها، چه به صورت ثبتی و غیر آن («IP» یا «مالکیت معنوی») تماماً در مالکیت شرکت و یا طرفین ثالثی هستند که شرکت مجوز استفاده از این IP را برای آنها صادر کرده است. تمام حقوق محفوظ‌اند.
7. بدین‌وسیله به مشتری حق غیرانحصاری محدود برای استفاده از IP گنجانده شده در این سایت برای استفاده‌ی شخصی، غیرتجاری و غیرقابل انتقال، فقط در ارتباط با خدمات ارائه شده در این سایت، اعطا می‌شود. شرکت حق IP یا مجوز دیگری به مشتری اعطا نمی‌کند، مگر اینکه صراحتاً در این‌جا بیان شده باشد. بدین‌وسیله مشتری متعهد می‌شود هیچ کدام از حقوق خود را بدون رضایت کتبی و قبلی شرکت تکثیر یا منتقل نکند، و هیچ کدام از مطالب این سایت را تغییر ندهد، ویرایش یا حذف نکند. بدون ابطال موارد فوق‌الذکر، مشتری مجاز است فقط یک نسخه‌ی چاپی از سایت برای استفاده‌ی شخصی تهیه کند.
8. شرکت ممکن است اطلاعات، داده‌ها، لینک‌ها، پیشنهادات تبلیغاتای یا هر محتوای دیگری را به هر شکلی، از جمله محتوای مالی طرفین ثالث را در سایت بگنجاند. چنین محتوایی فقط برای سهولت دسترسی مشتری و به عنوان خدمات اضافی عرضه می‌شود، و مشاوره تلقی نخواهد شد. در هیچ موردی، شرکت مسئولیت عرضه‌ی چنین محتوایی را نداشته و مسئول عرضه‌ی محتوا محسوب نخواهد شد.
9. با در نظر گرفتن اینکه اینترنت و شبکه‌ی جهانی عموماً قابل اعتماد هستند، درک می‌کنید که مسائل فنی یا شرایط دیگری ممکن است دسترسی به وبسایت را به تأخیر انداخته یا مانع دسترسی شوند. ما مسئول هیچ‌کدام از مسائل فنی، خرابی و سوءعملکرد سیستم، خرابی خطوط ارتباطی، خرابی یا سوء عملکرد تجهیزات یا نرم‌افزار، مسائل دسترسی به سیستم، مسائل ظرفیت سیستم، تقاضای بالای ترافیک اینترنت، نقض ایمنی و دسترسی غیرمجاز، و سایر مسائل و نقائص کامپیوتری مشابه نخواهیم بود، و شما موافقت می‌کنید که ما و هیچ‌کدام از نمایندگان یا تأمین‌کنندگان خدمات را مسئول نخواهید دانست و درصدد برنخواهید آمد که این مسئولیت را برعهده‌ی آنها محسوب کنید. ما اظهار، تضمین یا تعهد نمی‌کنیم که شما خواهید توانست در زمان‌ها یا موقعیت‌های انتخابی خود به به سایت دسترسی داشته باشید یا از آن استفاده کنید، یا اینکه ما ظرفیت کافی برای کل سایت یا در هر موقعیت جغرافیایی داریم. ما بیان، تضمین یا تعهد نمی‌کنیم که سایت خدمات بی‌وقفه یا عاری از خطا ارائه خواهد داد. ما هیچ ضمانت یا تعهدی در ارتباط با سایت و محتوای آن، از جمله و بدون محدودیت به، ضمانت‌های قابلیت خرید و فروش یا تناسب برای اهداف خاص، ارائه نمی‌دهیم.
10. بدین‌وسیله مشتری می‌پذیرد که هیچ راهی برای لغو هیچ سفارش یا معامله‌ی انجام شده وجود ندارد. بدون ابطال همین گزاره، مشتری با انتخاب گزینه‌ی معامله، چنین محدودیت‌هایی را درک می‌کند.
11. بدین‌وسیله شما اظهار و تضمین می‌کنید (در هر تاریخی که از طریق سایت وارد معامله‌ای می‌شوید این اظهار و تضمین تکرار شده تلقی می‌شود) که: الف. اختیار و اجازه‌ی کامل برای قبول تعهد این شرایط و ضوابط، هر معامله و هر سند مربوط به آن، و انجام تعهدات خود و تعهدات هر معامله را دارید و تمام اقدامات ضروری را برای کسب اختیار انجام، تحویل و اجرای آن به کار بسته‌اید؛ ب. هر گونه انجام، تحویل و اجرای معامله هیچ کدام از قوانین قابل اطلاق در مورد شما، هیچ بندی از اسناد قانون اساسی یا هیچ مسئولیت، امانت‌نامه، قرارداد یا ابزار دیگر یا هیچ محدودیت قراردادی قابل اطلاق، الزام‌آور یا تأثیرگذار بر شما یا هر کدام از دارایی‌های شما را نقض نمی‌کنند و تناقضی با آنها ندارند یا شما را ملزم نمی‌کنند هیچ گونه حق رهن، بهره‌ی سهام یا گرویی را فراهم آورید؛ پ. تمام اطلاعاتی که توسط شما ارائه شده‌اند، از تمام جوانب صحیح و دقیق هستند. ت. تمام موافقت‌های دولتی، مقرراتی و سایر موافقت‌هایی که لازم است توسط شما در ارتباط با سایت کسب شوند، دریافت شده و در وضعیت تنفیذ کامل هستند و از شرایط چنین موافقت‌نامه‌هایی تبعیت شده است؛ ج. تعهدات شما ذیل این شرایط و ضوابط، تعهدات قانونی، معتیر و الزام‌آور شما را تشکیل می‌دهد که مطابق با ضوابط مربوطه قابل اجرا هستند؛ چ. شما از تمام قوانین، قواعد و مقررات و الزامات گاه به گاه افشای هر حوزه‌ی قضایی مربوطه، بورس، بازار یا مرجع تنظیمی که به ما، شما و سرمایه‌گذاری شما مربوط می‌شود، تبعیت خواهید کرد؛ ح. شما فوراً اطلاعات و کمکی را که ممکن است ما به صورت منطقی برای کمک به تبعیت از تعهدات مندرج در ارتباط با حساب شما یا سایت یا تحقق این تعهدات نیاز داشته باشیم، ارائه داده یا برای ارائه مهیا خواهید کرد؛ خ. هرگاه ما خدمات انجام صرف معامله را برای شما فراهم آوریم، شما خواهید توانست شرایط، ضوابط و ریسک‌های هر معامله‌ای را برآورد کنید که ذیل این شرایط و ضوابط انجام می‌دهید (چه به توصیه‌ی ما باشد و چه نباشد)، و شما تمایل و توانایی پذیرش این شرایط و ضوابط و تعهد (مالی و غیر آن) چنین ریسک‌هایی را دارید. د. شما در نقش صاحب اصلی هر معامله روی سایت و هر معامله‌ به موجب آن عمل خواهید کرد؛ ذ. اگر قصوری در هر کدام از این شرایط و ضوابط داشته باشید، به محض آگاهی از وقوع قصور ما را مطلع خواهید کرد
12. شرکت فقط در قبال اطلاعات و یا سفارش‌هایی موظف است که هر کدام از طرفین برای طرف دیگر به صورت مکتوب ارائه داده باشند. مشتری اطلاع دارد که سایت ما سرمایه‌گذاری‌هایی با ریسک بالا پیشنهاد می‌کند که ممکن است در حوزه‌ی قضایی مشتری غیرقانونی باشد. بنابراین، مشتری تمام مسئولیت صحت و قانونی بودن اعمال خود را در ارتباط با این سایت برعهده می‌گیرد. معامله‌ی گزینه های باینری و یا هر گزینه ی دیگری را، به ترتیبی که ممکن است وبسایت ما پیشنهاد دهد، می‌توان سرمایه‌گذاری پرخطر محسوب کرد. این نوع سرمایه‌گذاری حامل خطر از دست رفتن سرمایه‌ی مشتری در مدتی کوتاه است، بنابراین، مشتری اعلام می‌داردکه کاملاً ریسک‌های اسیاسی مربوطه را درک می‌کند و باید به دنبال مشاوره‌ی مستقلی باشد.
13. قبل از ورود به معامله‌ای با مسئولیت محدود، باید حکم کتبی رسمی از ما دریافت کنید که تأئید می‌کند میزان مسئولیت ضرر در هر معامله محدود به مبلغی است که قبل از ورود به معامله با این میزان موافقت کرده‌اید. مبلغی که می‌توانید در معاملات مسئولیت محدود از دست دهید، کمتر از سایر معاملات وام‌دار است که هیچ محدودیت ضرر از پیش تعیین شده‌ای ندارند. در هر صورت، با اینکه میزان ضرر منوط به محدوده‌ی توافقی خواهد بود، شما تصدیق می‌کنید که ممکن است در مدتی کوتاه متحمل این ضرر شوید. ضرر شما ممکن است محدود باشد، اما ریسک تحمل کل ضرر تا مبلغ توافقی قابل توجه است.
14. مسئولیت شرکت، برای جبران خساراتی که مشتری متحمل شده است، محدود به خسارات مستقیمی است که مشتری می‌تواند با حکم نهایی ثابت کند، تا حداکثر مبلغ معادل وجوهی که مشتری در حساب خود نزد شرکت سپرده‌گذاری کرده، متحمل شده است. در هیچ موردی، شرکت مسئول خسارات تبعی یا ویژه (از جمله ضرر به سود) نخواهد بود (چه این خسارت مبتنی بر قرارداد باشد یا شبه‌جرم یا هر اصل حقوقی دیگری) که بر مشتری یا طرفین ثالث وارد آمده است. مشتری به جبران خسارت پرداخته و شرکت و تمام شرکت‌ها، کارمندان، نمایندگی‌ها و یا متصدیان («نمایندگان») مرتبط با شرکت را از هر مسئولیت و یا ادعایی در ارتباط با استفاده از این سایت توسط مشتری، از جمله و بدون محدودیت به، نقض شرایط قانونی هر کدام از ضوابط حاضر توسط مشتری، مبری خواهد داشت.
15. ما مسئول هیچ گونه نقض تعهد یا قصور هیچ طرف مقابل، کارگزار واسطه، بانک، متولی، زیرمجموعه‌ی متولی، بازار یا اپراتور بازار، بورس، مؤسسه‌ی تهاتری، سپرده‌پذیر یا هر طرف ثالثی نخواهیم بود که طرف معامله‌ی شماست. ما مسئول ضرری نخواهیم بود که شما در ارتباط با سایت متحمل شدهی‌اید، مگر ضرری که مستقیماً ناشی از مسامحه‌، قصور عمدی یا تقلب ما باشد. شما به محض مطالبه‌ی ما، تمام حق‌العمل‌ها و سایر مطالبات قابل پرداخت، حق‌العمل‌های هر خیار که به سفارش شما خریداری شده، مبالغی که ممکن است در هر زمان در جبران یا جهت جبران مانده‌ی بدهی حساب شما یا هر حساب مشمول آن مطالبه می‌کنیم، و مبلغ ضرر معامله را که ممکن است ناشی از هر معامله‌ی ذیل آن باشد، هزینه‌های بهره و خدمات قابل پرداخت به ما در حساب و هزینه‌های معقول و دستمزدهای حقوقی به بار آمده در وصول این مبالغ را به ما پرداخت خواهید کرد. تمام پرداخت‌ها در یک روز و به صورت جوه قابل انتقال آزادانه به ارز و بانکی صورت خواهد گرفت که گاه به گاه مشخص می‌کنیم. بعلاوه، شما تعهد می‌کنید که به جبران خسارت کامل و عملی برای ما و نمایندگی‌ها و کارمندان ما در برابر تمام هزینه‌ها، مطالبات، دیون و مخارج از هر نوع بپردازید که ما و آنها متعاقب یا در ارتباط با سایت متحمل شده‌ایم مگر اینکه به دلیل مسامحه، قصور عمدی یا تقلب ما باشد. این بند با فسخ موافقت‌نامه‌ی بین ما و شما به قوت خود باقی خواهد ماند.
16. ما مسئول هیچ ضرر، مخارج، هزینه یا دین (روی هم رفته «ضرر و زیان») نخواهیم بود که شما متقبل یا متحمل شده‌اید، مگر و تا اندازه‌ای که این ضرر و زیان را در نتیجه‌ی مسامحه یا قصور عمدی ما تقبل یا تحمل کرده باشید یا ضرر و خسارت غیرمستقیم یا تبعی (چه ضرر سود، ضرر تجارت و غیر از آن)، هزینه‌ها، مخارج یا سایر ادعاهای مربوط به جبران خسارت تبعی از هر نوع (هر که مسبب آن باشد) که ناشی از یا در ارتباط با موافقت‌نامه‌ی حاضر باشد؛ یا ضرر و زیانی که شما در نتیجه‌ی هر خطا در هر سفارش، راهنمایی یا اطلاعات ارائه شده توسط شما، مشتری، یا در نتیجه‌ی اقدام ما درباره‌‌ی هر سفارش یا راهنمایی متقبل یا متحمل شده باشید که به نظر می‌رسد از طرف شما بوده است.
شما هر گونه ادعای حقوقی،؛ هزینه یا مخارجی را جبران خواهید کرد که ما در نتیجه‌ی ادعای حقوقی مطرح شده توسط شما در نتیجه‌ی اقدامات یا قصور شما متقبل شده‌ایم.
17. در صورتی که وقوع فورس ماژور خارج از اختیار شرکت، شرکت مسئول یا پاسخگوی هیچ خسارتی نخواهد بود.
18. شما تصدیق می‌کنید که تجارت ارز با مبلغ وام گرفته شده یکی از پرخطرترین انواع سرمایه‌گذاری موجود در بازارهای مالی است و فقط برای افراد و مؤسسات در سطح بالا مناسب است. قیمت‌ها در تجارت ارز با مبلغ وام گرفته شده شدیداً بی‌ثبات است. وجوه حسابی که با حداکثر سرمایه‌ی وام گرفته شده معامله می‌شوند، در صورت نوسان دو درصدی موقعیت(های) حساب، ممکن است به طور کامل از دست بروند. با در نظر گرفتن امکان ضرر کل سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در بازار ارز خارجی فقط باید با وجوه سرمایه‌گذاری خطرپذیر انجام شود و اگر از دست رفت تأثیر قابل توجهی بر رفاه مالی شخصی یا مؤسسه‌ی شما نداشته باشد. شما تأئید می‌کنید وجوهی که در سایت استفاده خواهید کرد سرمایه‌گذاری خطرپذیر هستند و ضرر سرمایه‌گذاری شما روش زندگی شما را به خطر نخواهد انداخت و از برنامه‌ی بازنشستگی شما کسر نخواهد کرد. بعلاوه، شما کاملاً ماهیت و خطرات ارز و سرمایه‌گذاری در گزینه های ارزی را درک می‌کنید، و تعهدات شما در قبال دیگران، در صورتی که متحمل ضرر سرمایه‌گذاری شوید، مورد اغفال واقع نخواهند شد.
19. سفارش‌های برداشت از حساب مشتری از این طریقه‌ها انجام خواهد شد: (الف) بازپرداخت کارت اعتباری (فقط کارتی که سپرده‌ها از طریق آن صورت گرفته‌اند و دقیقاً به مبلغ سپرده و نه کمتر از آن)؛ و باقی (ب) حواله‌ی ارزی بانکی به حساب بانکی (فقط حسابی که سپرده‌ها از طریق این حساب انجام شده‌اند)، منوط به مستندات شناسایی تحویل شده توسط شخص، و فقط متعاقب صلاحدید شرکت که نهایت تلاش خود را به کار می‌بندد تا این سفارش‌ها را به ترتیبی انجام دهد که مشتری درخواست کرده است. برداشت‌ها مطابق با رویه‌های سایت انجام خواهند شد و تا چهارده (14) روز بانکی یا به ترتیبی که تأمین‌کننده‌ی خدمات صدور صورت حساب سایت تعیین کرده (هر کدام طولانی‌تر باشد) طول خواهد کشید. در صورتی که مشتری بخواهد درخواست برداشت را لغو کند، باید این کار را در ارتباط بادرخواست برداشتی انجام دهد که هنوز اجرای آن کامل نشده است و تأئیدیه‌ی برداشت هنوز ارسال نشده است و نه درخواستی که اجرای آن کامل شده است. در صورتی که بیش از یک درخواست توسط مشتری ارسال شوند، و سپس مشتری درخواست کند تما یا بخشی از سفارش‌های برداشت را لغو کند، لغو سفارش‌ها به ترتیب از سفارش اول شروع خواهد شد.
20. اصلاحاتی در قیمت‌های گزینه های خرید/فروش شده، طبق اصلاحات انجام شده در ارتباط با دارایی‌های پایه صورت خواهد گرفت، در صورتی که مشتری، حین انجام چنین اصلاحاتی در دارایی‌های پایه، معامله‌ی باز در گزینه مربوط به آن دارایی داشته باشد. بدین‌وسیله مشتری موافقت می‌کند که شرکت حق انحصاری برای گرد کردن آخرین رقم هر دارایی دارد.
21. شرکت، به صلاحدید خود، ممکن است تصمیم بگیرد (اما ملزم به انجام چنین کاری نیست) تا حق‌الامتیازها، پیشنهادات تبلیغی یا هر نوع دیگری از مزایا را به مشتری ارائه دهد، شرایط آن را مقرر کند، و یا بدون اطلاع قبلی به مشتری آنها را تغییر دهد. شرکت مسئول نخواهد بود تصمیم خود را توضیح دهد و مجبور نخواهد بود همین رویه را در معاملات آتی مشتری تکرار کند. وقتی پاداشی اعطا شده یا اعتباری به حساب مشتریان واریز شده، آنها ملزم خواهند بود معاملات را به مبلغ حداقل ده (10) برابر مبلغ سپرده انجام دهند و ممکن است ملزم به تجارت حداقل سپرده و یا حداقل حجم معامله و یا محدوده‌ی زمانی خاصی باشند. بعلاوه، شرکت ممکن است به صلاحدید خود تا سی و پنج درصد (35%) پاداش برای هر سپرده‌ی مشتری تا حداکثر هزار و پانصد دلار (1500دلار) اختصاص دهد. پاداش‌های مالی نیز منوط به تبعیت کامل مشتری از ضوابط حاضر خواهند بود.
22. مشتری اعلام می‌دارد که درمی‌یابد به دلیل مقررات حقوقی، شرکت ممکن است پرداخت‌های هر گونه مالیات از هر نوع را برداشت یا کسر کند، خدمات ارائه شده ذیل موافقت‌نامه‌ی حاضر را محدود کند، حساب‌ها را متعاقب هر گونه حکم یا مصوبه‌ی قانونی رسمی مسدود کند، یا هر اقدام یا محدودیت دیگری که مراجع قانونی یا سایر مراجع به ترتیب معین شده در مقررات مربوطه ملزم می‌سازند. مشتری به جبران خسارت خواهد پرداخت و شرکت و کارمندان و نمایندگان شرکت را از چنین عملی مبری خواهد داشت و هیچ حقی نخواهد داشت تا مانع چنین عملی، به ترتیبی که شرکت مناسب می‌داند، به منظور انجام حکم یا مصوبه‌ی قانونی شود.
23. بدین‌وسیله مشتری اعلام می‌دارد که نام کاربری و رمز عبور خود را ایمن از دسترسی هر طرف ثالثی حفظ خواهد کرد، و تعهد می‌کند هر گونه ظن به سوء استفاده از حساب یا اطلاعات شخصی خود را به شرکت اطلاع دهد. برای حمایت از مشتری، تمام اطلاعات ورود به حساب باید محرمانه نگه داشته شوند. در صورتی که مشتری اطلاعات ورود به حساب را به طرف ثالثی ارائه دهد، شرکت نخواهد توانست مسئولیت وجوه موجود در حساب مشتری را بپذیرد.
24. بدین‌وسیله مشتری اعلام می‌کند که از این حقیقت آگاهی دارد که مشکلات فنی ممکن است مانع دسترسی مشتری به وبسایت یا توانایی انجام برخی اقدامات روی این وبسایت شوند. شرکت هیچ مسئولیتی در قبال چنین رویدادهایی که ممکن است گاه به گاه پیش بیایند، نمی‌پذیرد. تحت هیچ شرایطی، شرکت مسئول مسائل مربوط به سرورها، پهنای باند یا سیستم‌های نرم‌افزاری نخواهد بود.
25. مشتری تصدیق می‌کند که در ارتباط با استفاده از سیستم تجاری انجام معامله‌ی اینترنت محور خطراتی وجود دارد، از جمله و بدون محدودیت به، خرابی سخت‌افزار، نرم‌افزار و ارتباط اینترنتی. چون ما قدرت سیگنال، دریافت یا مسیر آن از طریق اینترنت، پیکربندی تجهیزات شما یا قابلیت اطمینان ارتباط آن با اینترنت را کنترل نمی‌کنیم، مسئول نارسایی، ناهمواری یا تأخیر در ارتباطات به هنگام انجام تجارت از طریق این سایت نیستیم.
26. مشتری بدین‌وسیله موافقت می‌کند از تمام مقررات ضدپول‌شویی (AML) و آئین‌نامه‌های «شناخت مشتری» (KYC) مربوطه در حوزه‌ی قضایی خود، از جمله ارائه‌ی توصیه‌نامه‌هیا بانکی رسمی، صورت‌حساب‌های خدمات رفاهی و هر نوع دیگری از مستندات شناسایی رسمی به ترتیبی که ممکن است شرکت لازم بداند، تبعیت می‌کند. این شرط مقدم بر استفاده از این سایت است.
27. تمام حاشیه‌ی جریان نقدی و سایر مبالغی که موعد پرداخت آنها توسط شما به ما فرا رسیده است، متعاقب موافقت‌نامه‌ی حاضر باید به صورت وجوه قابل انتقال آزادانه به ارز و حساب(های) بانکی صورت بگیرد که ما گاه به گاه مشخص می‌کنیم. اگر شما قانوناً ملزم هستید هر گونه کسری یا برداشتی در ارتباط با مالیات‌ها و غیر آن صورت دهید، پس مسئول پرداخت چنین مبلغی به ما خواهید بود به طوری که نتیجه‌ی آن دریافت مبلغ خالص معادل با مبلغ کامی باشد که بدون الزام به کسری یا برداشت دریافت می‌کردیم. تمام مبالغع قابل پرداخت به ما توسط شما متعاقب منوافقت‌نامه‌ی حاضر (به اضافه‌ی هر گونه مالیات بر ارزش افزوده قابل اجرا) ممکن است بدون اطلاع قبلی به شما از هر حسابی کسر شود تا عواید مربوط به تأدیه‌ی چنین مبالغی دریافت شوند. شما مسئول پرداخت حق‌العمل‌ها، هزینه‌های انتقال، هزینه‌های ثبت، مالیات‌ها، عوارض و سایر دیون مالی و تمام دیون و هزینه‌هایی خواهید بود که کاملاً قابل پرداخت هستند یا ما طبق ضوابط و شرایط حاضر متقبل شده‌ایم.
28. ضوابط حاضر برای دوره‌ی زمانی نامحدودی است، اما شرکت محق خواهد بود با اطلاعیه‌ی کتبی آن را فسخ کند. در چنین صورتی، مشتری از گشایش حساب‌های جدید یا انجام معاملات جدید بدون تأئیدیه‌ی کتبی قبلی از طرف شرکت منع خواهد شد.
29. در صورتی که مشتری هر کدام از اعمال زیر را انجام دهد: (یک) هر کدام از تعهدات خود را ذیل ضوابط حاضر نقض کند؛ (ب) ورشکسته، دچار اعسار یا در روند اعسار، سازماندهی مجدد، ورشکستگی، یا هر آئین دادرسی دیگری شود؛ یا به صلاحدید خود، شرکت لازم می‌داند برای حفاظت از خود در برابر هر گونه خسارتی که ممکن است به دلیل اقدامات یا قصورهای مشتری پیش بیاید، به صلاحدید خود، و در هر زمان و بدون اطلاع قبلی به مشتری، شرکت ممکن است: (1) تتمه‌ی حساب(ها) و یا اوراق بهادار آن را منتقل کند، گرو بگذارد یا بفروشد؛ (2) هر کدام یا تمام معاملات باز را لغو و فسخ کند و یا ببندد؛ (3) هر گونه خسارتی را که متقبل شده از حساب کسر کند؛ یا (4) هر اقدامی را که مناسب می‌داند به کاربندد تا هر گونه تخطی مشتری را برطرف کند. در صورتی که هیج معامله‌ی طی دوره‌ی 12 ماهه در حساب صورت نگرفته باشد، شرکت محق خواهد بود حساب را 5 روز بعد از اطلاعیه‌ی کتبی به مشتری ببندد. شرکت ممکن است هر گونه یا تمام فعالیت‌های تجاری روی سایت را بدون اطلاعیه‌ی کتبی متوقف یا محدود کند. بدین‌وسیله مشتری از هر گونه و تمام ادعاها یا حقوق غرامت برای خسارات ادعایی به دلیل چنین ابطالی چشم‌پوشی می‌کند، چه برای معاملات انجام شده و چه برای معاملاتی که قرار بوده انجام شوند.
30. در صورتی که فعالیت تجاری مشکوک به کلاهبرداری، معامله به سود سیستم، برخی دیگر از اشکال سوء استفاده صورت گرفته باشند، شرکت حق اقدام به تحقیق را برای خود محفوظ می‌داند که ممکن است تا 45 روز طول بکشد. شرکت حق منع هر تاجری را که عامدانه هر کدام از فعالیت‌های فوق‌الذکر را مرتکب شده و احتمالاً آن را به طرفین مربوطه گزارش داده باشد، برای خود محفوظ می‌داند.
31. شرکت کاملاً محق است هر کدام و تمام حقوق خود را که در این‌جا مقرر شده‌اند، به طور کامل یا جزئی، به هر طرف ثالثی واگذار،؛ اعطا یا منتقل کند یا مجوز خود را به هر طرف ثالثی اعطا کند. به هیچ ترتیبی مشتری محق نخواهد بود هیچ کدام از اقدامات زیر را در ارتباط با حقوق مقرر شده برای مشتری، با سایر مشتریان سایت یا دیگران، انجام دهد.
32. در صورتی که هر کدام از بندهای ضوابط و شرایط حاضر توسط دادگاه قانون دارای صلاحیت مناسب، باطل یا غیرمعتبر تشخیص داده شود، این بند جدا خواهد شد، و به هیچ ترتیبی هیچ کدام از بندهای باقی‌مانده‌ی حاضر را بی‌اثر یا بی‌اعتبار نکرده یا از تأثیر و اعتبار آنها نخواهد کاست. رضایت شرکت به نفض هر کدام از این ضوابط و یا عدم موافقیت در اعمال حقوق مقرره طبق ضوابط و شرایط حاضر، حقوق و مبالغ جبرانی برای شرکت را خدشه‌دار نخواهد کرد، و مانع و یا بازدارنده‌ی آن از اعمال این حقوق و مبالغ جبرانی محسوب نخواهد شد.
33. بر این شرایط و ضوابط کاربرد، و همین‌طور هر گونه اختلاف ناشی از آن، یا در ارتباط با آن، قوانین بلغارستان حاکم بوده و مطابق با این قوانین تفسیر خواهند شد، و هر گونه اختلاف بین طرفین موافقت‌نامه‌ی حاضر در ارتباط با این ضوابط و خدمات پیشنهادی در این موافقت‌نامه در دادگاه دارای صلاحیت در بلغارستان اقامه خواهد شد و طرفین موافقت می‌کنند که مدعی نشوند این اقامه‌ی دعوا در دادگاه نامناسبی مطرح شده یا چنین محکمه‌ای صلاحیت قضایی ندارد.
34. شما تصدیق می‌کنید که ما ممکن است مکالمات تلفنی با شما را بدون استفاده از آهنگ هشدار ضبط کنیم، و ممکن است از این مکالمات ضبط شده به عنوان مدرک در صورت اختلاف استفاده کنیم. ما تمام مکالمات ضبط یا ثبت شده را مطابق با خط‌مشی انهدام معمول که در آن زمان (فعلاً 3 سال) اجرا می‌شود، نابود خواهیم کرد.
35. تمام اطلاعیه‌ها و سایر مکاتباتی که ذیل ضوابط حاضر ضروری یا مجاز است به طرف موافقت‌نامه‌ی حاضر ارائه شود، به صورت مکتوب خواب بود. اطلاعیه‌ها به مشتری از طریق اطلاعات تماسی عرضه خواهد شد که مشتری طی فرآیند گشایش حساب ارائه داده است، و ممکن است توسط مشتری و از طریق اطلاعیه‌ی کتبی به شرکت اصلاح شود. تمام مکاتبات و اطلاعیه‌هایی که به مشتری ارسال خواهد شد، در صورتی تحویل شده تلقی خواهند شده که: (1) در زمان تحویل اگر از این طریقه‌ها ارسال شود: (الف) به صورت تحویل دستی؛ (ب) به آدرس پست الکترونیکی مشتری؛ یا (پ) از طریق نمابر؛ یا (2) در عرض پنج روز کاری در صورتی که توسط پست تحویل شده باشد. تمام مکاتبات و اطلاعیه‌هایی که توسط مشتری به شرکت ارسال خواهد شد، فقط با دریافت عملی توسط شرکت و منوط به تأئید کتبی دریافت آن، دریافت شده تلقی خواهد شد.
36. نرخ انقضا براساس قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی محاسبه می‌شود ((پیشنهاد قیمت+ درخواست قیمت) تقسیم بر 2) که نزدیک‌ترین پیشنهادات قیمت به زمان انقضا هستند. آخرین رقم قیمت محاسبه شده، اگر 5 یا بالاتر باشد، به یک رقم بالاتر و اگر پائین‌تر از 5 باشد به یک رقم پائین‌تر گرد می‌شود.
37. مشتریان مجاز نیستند بیش از یک حساب سرمایه‌گذاری داشته باشند. مشتریانی که حساب‌های متعددی دارند که به یک نام ثبت شده‌اند، ممکن است، بسته به تصمیم مدیریت، یک یا تمام حساب‌های‌شان بسته شود. بعلاوه، مشتریانی که حساب‌های متعددی در زمینه‌های سرمایه‌گذاری متعدد با نام‌ها یا منابع گوناگون دارند، ممکن است تمام حساب‌ها بسته شوند، و تمام سرمایه‌ها طبق تصمیم مدیریت عودت داده شوند. توصیه می‌کنیم فقط یک حساب باز کرده و با استفاده از منابع مالی خود سرمایه‌گذاری کنید.